2000 SENE 1 milyon GÜN

Ancient Readerz           Musa peygamberin doğum tarihi ile ilgili en öne çıkan 2 tahmin şöyledir: Milattan Önce 1391 ya da Milattan Önce 1592. Her iki durumda da en az 3400 yıldan bahsediyoruz. Hazreti Muhammed’in doğum yılı Milattan Sonra 570 yılıdır. Yani bu iki peygamberin doğumları arasında neredeyse 2000 YIL vardır.

Musa Peygamberin kavmi İsrailoğullarının taş ve duvar ustaları, inşaat ustaları olduğunu biliyoruz. Parayı çok sevdiklerini ve çok tutumlu olduklarını biliyoruz. Bu özellikleri, sadece kendi içlerinde evlilikler yapmaları özelliği ile birleşince (ki halen devam etmektedir) fazlasıyla zenginleşme kaçınılmaz olmuştur. Mısır firavunu bu günümüzün tabiriyle “anarşist” ve zengin halkla hep uzlaşma yolunu seçmiştir. Onların Mısır’ı terk etmeleri büyük bir servetin kaybolması anlamına gelmekteydi.

Hazreti Muhammed zamanında Arap yarımadasının önemli bir nüfusunu da İsrailoğulları oluşturmaktaydı. Onların yanı sıra pek çok Hristiyan ve Vedik topluluk da yaşamını sürdürmekteydi. Hazreti Muhammed’den önceki zamanlara cahiliye dönemi denilmesi yanlıştır.

Hazreti Muhammed’in doğumuna kadar 2000 SENE içerisinde Yahudilerin* (İsrailoğulları) neler yaptığına bakacak olursak zenginliklerinin Hz. Süleyman ve Hz. Davut ile doruk noktasına çıktığını görürüz. Zenginliğin aptallıkla eşdeğer olmadığını, zenginleşebilmek için akıl gerektiğini Yahudiler çok iyi bilir. Bunun çok yıllar sonra ünlü filozof Hegel tarafından bir açıklaması özetle şöyledir; gücü ve zenginliği elinde tutanların, bunları korumak için ilk yapmaları gereken iş kendilerine yapay düşmanlar yaratmaktır, böylece kendilerine karşı oluşacak düşmanlığı yönlendirebilme imkanları olur. Bu karşıtlılık ilkesi halen büyük devletler tarafından özenle uygulanmaktadır.

Yahudiler yüzlerce sene Perslerle, Helenlerle ve Romalılarla bir savaşıp bir barıştılar. Ama onlar ders çıkartmayı çok iyi biliyorlardı; her şeyden önce tarihteki en eski okur-yazar toplum onlardı. Batı ile savaşacak güçlerinin yeterli olmadığını anlayınca, Güney halklarının bir lider etrafında toplanmasına yardımcı oldular. İslam’ın doğuşuna bizzat destek oldular. Baş alimlerine Kuran’ın temelini yazdırdılar ve bunu Hz. Muhammed’e anlatılar. Oluşmasına yardım ettikleri güç her şekilde onları korumaktaydı; Kuzeyde güçlenen Perslerle başa çıkabilecek Arap birlikleri yakında piyasaya çıkacaktı. Ayrıca çelişkili açıklamalar içeren Kuran ve onun Şeriası bu halkların asla tam olarak bir bütün olmasına engel olacak her zaman farklı görüşler ortaya çıkacak kavgalar hiç bitmeyecekti ve Yahudiler pis pis sırıtmaya devam edeceklerdi – ETMEKTEDİRLER

*-: Yahudiler derken tüm Yahudi toplumundan ziyade yöneticilerinden söz edilmektedir

One thought on “2000 SENE 1 milyon GÜN

  1. Pingback: #timetobombrakka | ex orıent lux

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s