قوران کتابِ مذخرف

کجا هستید ای ایرانیان؟ خیلی میخواستم با شما در رابطه باشم ولی انگار بیهوده منطذر بودم‌‌۰ این مدنتیکه ایران داره هیچ کشور دیگری ندارد برای همین هست که این هسّوتهای غربی این شیتانهای پررو تمدّن ما را به نام اسلام نابود کردند۰اسلام را یهودیها ایجاد کردند۰ این کتاب به نامِ قران فقط برای نابود کردنه۰ این مزخرفهایکه توش نوشته فقط برای شورو کردنِ جروبهسِ۰

2 thoughts on “قوران کتابِ مذخرف

 1. در حال حاضر تلاش برای ممنوعیت مرد مسلمان. اسلام، مسلمانان به دنبال بدترین نشان
  می دهد که یهودیان را در سطح دولت قرار داده است. من یک ادراک است که اسلام هراسی
  را در جهان ایجاد کرده اند. آنچه که شما پس از هستی.
  من اثبات کنید

  چه جرم و جنایت در آن

  • آقائ اومر؛ از آدرس آی پئ شما میفهمم که کی هستید. اسلام دوشمن آدمیزاده کارِ شیتانِ کارِ یهودیء۰

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s