Kadim Bilgelik

Astroloji deyince aklınıza hemen günlük, haftalık, hatta aylık burç yorumlarınız geliyor. Kimisi şöyle gözünün ucuyla bakıp geçer, kimisi hiç bakmaz; bazıları ise TV programlarını takip eder ve başka başka yorumculardan bilgi almak ister. Astrologları dinlediğinizde size Venüs’ün, Jüpiter’in, Mars’ın ve diğer gezegenlerin üzerinizdeki etkisinden bahs etmeye başlarlar.

Ciddiye alınsın alınmasın tüm gezegenlerden karekterleriyle birlikte bahs edilir. Mars Tapınağına adanan adaklar da genellikle bir savaşa gidilirken koruma talebini iletmek içindir. Venüs Tapınağında aşk ve güzellik için dualar edilirdi. Jüpiter Tapınağında şans ve bereket için adaklar adanırdı. Roma İmparatorluğunun Resmi Dini idiler onlar. Her kentte; sadece Roma’da değil, Afrika’da Kartaca’dan Kuzey’deki Londonium’a kadar en azından şansınız için dua edebileceğiniz bir Jüpiter Tapınağı bulabilirdiniz.

Demek ki Kadim Din ölmemiş; Kadim Bilgelik hafif kabuk değiştirmiş, bilimselleşmiş ve günlük hayatımıza Astroloji olarak girmiştir. Ve günümüz biliminin aydınlığında genetik kodlanma konusuna biraz fizik katarak bakarsak olayı çok daha iyi anlarız.

Bunun için Evrensel Çekim Kanunua bakmamız lazım önce: buna göre herhangi iki cismin kütlesinin çarpımları; aralarındaki mesafenin karesine bölündüğünde Evrensel Çekim Sabiti ve buna bağlı kuvvet elde edilir:gravity

http://tr.wikipedia.org/wiki/Newton’un_evrensel_k%C3%BCtle_%C3%A7ekim_yasas%C4%B1

Bu durumda Mars ve Dünya arasındaki çekim hesaplanabilir ve gerçektir; ordadır!

Doğduğumuz anda yada tam olarak genetik kodumuz DNA tablomuza işlenirken bu gezegenlerden her biri kendi bulundukları konumun çekim gücüne dayalı olarak bu tablonun oluşmasına etki ederler. Ve tabi ki her birimiz için konumları sürekli ve farklı olmaktadır. Bu 12 gezegen (Tanrı) kaderimizi kodlarken, Astroloji de işte bu konumları ve anlamlarını açıklamaktadır.

gez

Her birimizin genetik kodu tablosunun oluşmasıyla aşağıda gördüğünüz Doğum Haritası düzenlenebilir.

dohart

Bu Kadim Bilgelik özgürce yaşanabiliyorken bir Jüpiter Tapınağına gitmek gündelik bir olaydı. Sonradan ortaya çıkan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamın üyeleri bu tapınakların duvarlarına işeyip kirletmeye, aşağılamaya başladılar. Zamanla bu dine inananlar ateşlerde yakıldı ve kafir sayıldı.

Şimdi tüm Kadim Tapınakların ibadete açılması zamanıdır. Bir Venüs Tapınağında aşk adına şiirler okuyan rahibeleri gözümün önünde canlandırabiliyorum.

jup

Yaşasın Kadim Bilgelik

One thought on “Kadim Bilgelik

  1. bu arada Ayasofyanın orjinal halinin bir Venüs Tapınağı olduğu biline; Romadan sonra gelen Hristiyanlık Venüsün dişiliğinin bekaası için Sofya adını tercih etmiştir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s