Osmancılık Ocakları

Osmanlı İmparatorluğu bilindiği üzere Oğuzlar’a bağlı Kayı Boyu Beyliğinden Osman Gazi’nin başlattığı bir yükselme girişimidir. Bu aşiret; aile; yada beylik Aydınoğullarını, Saruhanoğullarını, Hamitoğullarını, Candaroğulları Beyliğini, İsfendiyaroğullarını ve Menteşeoğullarını yıllar içerisinde yenmiş, güçlenmiş ve bir imparatorluk olmuştur (yani Menteşeoğulları galip gelseydi ve diğerlerini ezseydi, Menteşe İmparatorluğunu diriltmeye çalışacaktı bazıları). Aynı çağlara baktığımızda Çin İmparatorluğu (Ming Hanedanlığı, beyliği mesela), Moğol, Selçuklu, Roma İmparatorluğu ve devamı Bizans, daha batıda Fransız Krallığı; Vatikan, Ceneviz… Tüm bu saydıklarımız, eski dünya geleneğinde özellikle Roma İmp.nun başlattığı “kölelik” düzeninin hamisiydiler. İnsanlık Efendiler ve onlara hizmet edenler şeklinde ikiye ayrılmıştı. Ve Osmanlı düzeni de kölelik düzenidir. Osmanlı Padişahlarından hiçbirinin umurunda değildi tabaası; hükmettiği halk; onlar sadece savaşlara gönderilir; tarlalarda çalıştırılır ve her türlü pis işi yaparlardı. Lale Devri çocukları olduklarını sananlar muhakkak saray eşrafından oldukları için böyle bir şarkı söylemişlerdir; zira Osmanlı İmp.da Lale devrinde Sarayın dışındaki gariban halk sırtında mumlarla gezen kaplumbağları görmemiştir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin yayınlanmasıyla birlikte eski dünya kölelik düzeni asla geri getirilemeyecek şekilde ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla bu imparatorlukların yeniden kurulabilme fikri oldukça saçmadır, zira hiçkimse gidip bi kralın ya da padişahın kıçını yıkamak istemez.

Osmanlıca diye bir dil yoktur; bu gene aynı örnekle vereyim; eğer Menteşoğulları Beyliği galip gelseydi, dilimizin adının Menteşece olacağı anlamına gelirdi. Halkların dilleri halkların adlarına göredir tüm dünyada ve bunu bozmayı düşünen dahi olmamıştır bu güne kadar. Ve tabi ki diğer tüm monarşiler gibi Osmanlıda da yönetim babadan oğula geçer, ki bu zaten en büyük lanettir; sürekli bir “padişahın oğullarının birbirini katletmesi” hikayeleriyle doludur tarih. Yine aynı tarih yüzyıllar önce ölmüş hilafetin Osmanlı tarafından zorla diriltilmeye, dahası arap alemine bunu kabul ettirme çabası vardır ki, hiçbir zaman başarılı olamamıştır. Üstelik araplar bi de Osmanlı tebaası olup, kendi tabirleriyle başıbozuklardan eziyet görüyorlardı. Bu kuyruk acısını unutmadılar ve Türkleri tabi ki de sevmezler. Yani anlayacağınız bir halife ilan etmek heralde dünyanın en komik olayları arasında yeralırdı.

Dolayısıyla bu Osmancılık ocakcılık oyunlarını oynayanlara saçma sapan eylemler yapıp kendilerini yedi düvele rezilü-rüsva edeceklerine; adam gibi kalkıp Osmanlının edebiyatını, şiirini; müziğini, mimarisini, güzel sanatlarını anlatmaya, yaygınlaştırmaya çalışsınlar derim. Çünkü biz üzerine çıktık artık tüm bu zırvaların. Bu halk bir kez dünya tarih literatürüne çok ciddi bir mücadele olarak geçen “kurtuluş savaşını” yapmıştır; tüm o sefil ve perişan köle olma durumunu yok etmiş; babadan oğula saltanatlarına son vermiş; maskara halifeliği bitirmiş; ve kokuşmuş haremlerle dolu saraylarını müzelere çevirmiş; evet – yakıp yıkmadık müzeye çevirdik; tüm halk içine girip görebilsin ve öğrenebilsin diye; tüm geçmişinin detayları gözlerinin önüne serilsin ve gurur duyosmnsun elbetteki diye. Şimdi Osmanocaklar artık her ilde örgütlendiklerine göre bi zahmet ordaki beton ve demir köprüleri söktürüp yerine Osmanlı tarzı taştan köprü yaptırsınlar; Milli Eğitim Bakanlığına baş vurup resim dersleriyle birlikte hat ve minyatür eğitiminin de verilmesini sağlasınlar. Bir de afyon sakızı ve macununu yasallaştırmak için yürüyüşler ve protestolar düzenlesinler. Bilindiği gibi Osmanlı tebaasının ve yönetim kademesinin en keyif verici maddesi bunlardı ve oldukça da yaygındı. Üstelik Kuran da bunlara karşı bir şey söylenmediğinden tarih boyunca IV. Murad dışında kimse bunları yasaklamamıştı. Osmancıklar bu halkın bir daha kimseye kul köle olmaya niyeti olmadığını anlasınlar…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s