Metropollerden kaçmak

İnsanlığı kendi gerçeğinden ve doğasından her gün biraz daha uzaklaştıran; esaretin tarif edilemez biçimi metropollerdeki yaşam ve bu yaşama bir şekilde katılmış olan insanlar; yıllardır artan büyük bir yokoluş tehlikesiyle karşı karşıyalar.mtropolMetropoller; Megapoller nüfusu 5 milyon kişinin üzerinde olan bütün büyük şehirler son 40 yıldır beklenen büyük bir tehditle karşıkarşıyadır. 80 lerden beri çekilen hertürlü bilim kurgu filminde dünyanın mahvoluş senaryoları işlenmektedir; bu eserlerin çoğunda büyük şehirlerin harap olduğunu görüyoruz. Hatta pek çok insan bu gerçeğin farkında olduğundan sessizce kırsal bölgelere çekilmektedir. Büyük şehirlerin savaşlarda düşman ülkenin ilk hedefi olacağı kesindir. Hitler’in Londra ve Paris’i gece gündüz bombalamış olduğu gerçeğinin yanısıra; günümüzde deli bir Rus çıkıp İstanbul’a atom bombası atalım diyebilmektedir.
Metropoller sadece günümüzde bu tehlike ile karşı karşıya kalmamıştır; tarihe baktığımızda; hele bir de mistik ve gerçekten kadim bir hikayeye baktığımızda; nüfus olarak oldukça yoğun (ve bir o kadar da özgürlükçü) Sodom ve Gomorah kentlerinin halkının Yahve’nin (Yahudilerin Tanrısı) ateşiyle yandığını okuyabiliriz.
sodomgoomraÖte yandan dünya yönetimini gizliden gizliye yürüten kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinin nerelerde yaşadığına bir bakarsak; hiçbirinin Megapollerde yaşamadığını görürüz. Bunlar kesinlikle kırsal kesimlerde çok geniş araziler içerisinde bulunan; şato ya da malikanelerde yaşamaktadır.

rotçild

Rothschild Malikanesi

Economist Dergisini deşifre eden bir televizyon programı; ezelden beri bilinen bir takım gerçekleri açıklaması açısından dikkat çekici olmuştur. Yeni Dünya Düzeni adlı yazımda da anlatmak istediğim gibi bu düzen ve Şeytan ile yapılan anlaşmanın detayları Georgia Stones dediğimiz bu garip abidede dünyaya açıklanmıştı; ancak yeterli etkiyi yapması tabi ki engellendi. Yeni Dünya Düzeninde hedeflenen dünya nufusunun 500 milyon kişi olduğu bilinmektedir. Kaba bir tahminle dünyanın en büyük 12 Metropolünü yok ettiğinizde geri kalan nüfus bu civarda olacaktır.
Şöyle ya da böyle bizim yapmamız gereken derhal metropolleri terk etmek ve mümkünse bu şizofren aristokrat züppe zenginlerin evlerinin bulunduğu kırsallara yerleşmektir. Oralara atom bombası ya da başka bir kitlesel imha silahı atamayacaklarına, canlarının çok acayip kıymetli olduğuna emin olabilirsiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s