Türkler Araplar: Gaflet Delalet ve Hiyanet

Bu adam artık resmen delirmiş. Bu halkla bu kadar dalga geçilir mi ya, vatandaş olacaklar, toki konutlarından alacaklar, iş, para, sosyal yardım yok daha neler. Siz insanlarımıza çıkın sokaklara hepsini öldürün felan mı demek istiyorsunuz? anlaşılmıyor. İngiltere mülltecilerin önünü kesmek için Avrupa Birliğinden ayrıldı, bu virüsleri hangi deli kendi ülkesine sokar.

AKP ve başındaki iblisin bu ülkeye verdiği zarar muazzamdır ve “derhal neresinden dönülecekse dönülsün kardır” noktasına gelmiştir. Dış politika ve Kürt sorununda tüm yapılanların ama hepsinin amacı Türk varlığına, Cumhuriyetine, İnsanlık Onuru üzerine kurulmuş düzenine (başarılı olabildiği kadar) ve kültürüne zarar vermektir. Dünya üzerine İslam coğrafyasında yeralan tek laik ülke. İşte bu yüzden alaşağı edecekler bizi, içimize 3 milyon arabı soktuğunuzda, onların üreme hızına bakarsak 5 yıl sonra 7 milyon arabın yaşadığı bir ülke olacağız ve üzülerek tekrar söylüyorum, bu insanları aşağılamak için değil amma onların çaresizlikleri bu iç savaş ortaya çıktığında başlamadı. Onların maalesef cumhuriyet, demokrasi, hür demokratik bir birey olma konusunda, özgürlükler konusunda zaten bir bilgi ve deneyimi yok. Tarih boyunca; siz şusunuz, busunuz denilmiş. Bireysel özgürlükleri için, her bir tanesi için, nasıl da tek tek savaşılması gerektiği, bunların ne kadar kıymetli değerler olduğu konusunda bir bilgileri yok. Bizler gibi demokrasi için savaşmadılar yani.e32d4-cumhuriyet_ataturkluİşte bu nedenle de laikliğin değerini asla anlamayacaklar ve 5 sene sonra sapkın ve karanlık düşüncelere esir düşmüş RTE ve kuklaları laikliği kolayca anayasadan çıkaracaklar.

Kimisi çağ atlamanın duble yollar yapmak, köprüler yada havaalanları yapmak olduğunu zanneder. Oysa çağ atlmak halkının bilincini ve idrakını geliştirmek ve ufkunu açmak demektir. Tersine 50 yıl geriye gittik diyebilmek için kültürün noksanlaşması yeterlidir. Bu durumda Suriyeli göçmenlerin bizlerden en az 50 yıl geride olduğunu söylemek; onların kafa yapısına yönelik bir eleştiridir. Şimdi bu gariban insanlardan pek çoğu kolayca canlı bomba olma seçeneğini tercih edebilecekken hökümetimiz kendilerini para, ev ve vatandaşlık ile bu fikirden uzaklaştırabileceklerini sanmaktalar.

Kimliksizlik ve amaçsızlığın nere vatanaşı olura olsun herkes için potansiyel bir tehlikesi vardır. Kendilerini bulmak için kapılacakları akımların sonucunda yapabilecekleri vahimdir.

Mültecilerin derhal toplumumuzdan AB fonu parasıyla tecrit edilmesi gerekir. Tecrit kampları onları Avrupa’ya göndereceğimiz güne kadar kalabilecekleri tek yer olacaktır. Bu arada İnsanlık Onurundan yoksun olmadığımız göstermek için onları en az iki yıl insanı eğitimden geçiririz; bu eğitim öncellikle onlara bir kimlik ve amaç kazandıracaktır. İçlerinde yaptığımız psikolojik değerlendirmeyle “adam olamayacaklarını” anladıklarımızı, biz değil ama bizim aracılığımızla Avrupa’ya göndeririz. Kalanlar arasında ortak bilinç geliştirildikten sonra tüm bu insanlar örnek vatandaşlar olarak topluma katılabilirler. Avrupa ise “ne olur daha fazla mülteci salmayın” demek isteyecek ama kendi pis oyununlarına kurban gittiklerni anlayacaklardır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s