Endüstriyel devrim kölelik ve bisiklet

Endüstriyel devrim insanlığın yeni düzen köleliğe geçişinin adıdır. 18. yy da yaşanan bu zırvalık devletlerin bireyleri daha derinlemesine kontrol edebilmesinin yolunu açtı ama tüm insanlığın gidişatını aslında çok daha derinlemesine ve uhrevi seviyelerde sarsmıştır.

blogamech04-copy

Mekanik fiziğin en müstesna alanıdır ve sonsuz alternatifler denizidir aslında; mekanık ayrıca tamamen geliştirilebilir olmasına rağmen elektronik ve uzayçağı maskaralığına karşıdır. Mekanik insanoğluyla ve tüm doğa dengesiyle kusursuz bir barış içerisindedir; bisiklet örneğine bakalım mesela; bir kere bu icat tüm insanoğlunun bence baştacıdır; her çocuğun hayalıdır, asırlar boyunca bu hayal süregelmiştir; zira bu icat insanoğluna kendi bedeniyle dengede kalarak ve kas gücünü kullanarak özgürlüğüne kavuşma fırsatı vermiştir. Pil mezusuna geçmeden asırlar boyu kullanılan kurmalı saatler; onlar nasıl da mücizevi icatlardır öyle; insanoğluna zamanın efendisi olduğunu anlatmıştır hep. Gutenberg’in icat ettiği baskı makinesi mekaniktir ve insanlığı yerinden sıçratmıştır.
blogamech03-copy
Mekanik bir dünyada büyük ihtimalle her tarafımız çarklarla, zincirlerle, bakraç sistemleriyle, cendere mekanığı kullanılarak aşağı yukarı hareket eden devasa asansörlerle, güneş ışığınından binbir şekilde yararlanan mercek ve ayna sistemleriyle sarılı olacaktı….blogamechİşte her yerde böyle şeyler görecektik ama çok daha yeşil bir dünyada yaşıyor olacaktık elbet. Mekanik asla ve asla fosil yakıt ya da elektrik kullanmak zorunda değildir ve değildi ama malesef günümüzde mekanik aletlerde kullanılmaktadır.

Mekanik her şeye çözüm bulmaya hazırken Endüstriyel Devrim tüm aristokların ve para babalarının hırsı ve ihtirası yüzünden ortaya çıkıp geleceğimizi karartmıştır. Mekaniğin enerjiyle inanılnaz dönüşümsel kullanımları vardır; yani yine baya bir hız yapabilen araçlar olacaktı ama tamamen temiz enerjiyle. Mekanik insan hayatını kolaylaştırdığı, yüceltiği ve temiz tuttuğu kadar insan gücüne de sürekli ihtiyaç duyduğundan tembelliğin önüne geçer ve yaratıcılığı artırır.
blogamech01-copy

Sadece mekanik sistemlerle yaşayan bir kentte hava kirliği, gürültü kirliliği, bitmez trafik kuyrukları , ısınma sorunu ve elektrik sorunu olmaz ve zaten yavaş yavaş cittaslow şehirlerle birlikte mekanik şehirler de ortaya çıkacaktır.
blogamech02-copy

İnsanoğlu için artık Endüstriyel Devrimi yıkıp yerine Mekanik Devrimi yapma zamanı gelmiştir. Daha bireysel bakarsak hiç bisiklete binmemiş olanlar hemen başlamalı, uzun zamandır binmeyenler hemen binmeli ve binenler de asla vazgeçmeliler.

blogamech05-copy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s