osmanlıda alman cihadı ve ermeni soykırımı

31 Ekim 1914 te Osmanlı resmi olarak savaşa girmiş bulunuyordu. Hürriyet güzel güzel resimler yayınlamış; bizim kara oğlanların arasında sapsarı almanlar işe bak. biraz araştırınca tabi hepsi Liman Von Sanders’in adamları. O da zaten Çanakkale Savaşının komutanı. Mustafa Kemal’i burda göreve getiren yine bu adam.640px-Bundesarchiv_Bild_183-S60853,_Buddecke,_Liman_von_Sanders_und_BoelckePerişan durumdaki Osmanlı’ya o zamanın kayzerleri, kendi çıkarları için yalakalık ettikleri Sultan’a resimdeki gibi hediyeler veririler. almanoynu.jpgBerlin’de gizli gizli toplantılarda Osmanlı nasıl kullanılır en iyi şekilde tartışmaları vardır. İttihat ve Terrakkicilerin karıştırdığı ülkede Sultan’ın yetkilerinin azaltıldığını bilen Almanlar Sultan’a neredeyse son kozu olan “Cihad”ı kullandırırlar. Kasım 2014’te Şeyhülislam tarafından ilan edilen edilen bu “çakma cihat” Ruslar, İngilizler ve Fransızlar üzerinde beklenilen etkiyi yapmadı. Almanlar Arapların bu çağrıya uyacağını ve İngiliz/Fransız varlığının mezopotamyada darbe alacağını düşünmüşlerdi, ama hiç de öyle olmadı araplar zaten Osmanlı’ya baş kaldırmış “cihat”larını da tınlamıyorlardı.

Ancak “çakma” da olsa Cihat ilan edilmişti bir kere ve dinsel anlamı çok kuvvetliydi, herkesin uyması gerekirdi. Almanlar tüm demiryollarının ve pek çok başka ticaretin sahibiydi ve doğudan gelen Kafkas Ordusunu durdurmak için ne gerekiyorsa yapılmalıydı. “politik açıdan güvenilmeyen nüfusun sürgünü” önerisi Cihad ile birleştiğinde çok daha anlamlı oluyordu.1914cihad

İstanbuldaki Alman Elçiliğinde Elçi Baron Von Wangenheim’ın (1912’de göreve başladı) tuttuğu “memorandum”lar Alman Dış Politikasının Ermeni ve Süryani nüfusun katedilmesine ses çıkarmadığını dahası bunu desteklediğini göstermiştir.

Tüm bunları bilip de güzel ülkemden bir tane aklı başında, doktor, prof felan neden bu gerçeklerden haykıra haykıra tüm dünyaya bahsetmiyor. Neden “bizim cumhuriyet kimliğimiz ve onun getirdiği anlayış çerçevesinde biz hakikati arar bulur ve arkasında dururuz. Hakiakt şudur ki, kandırılmış ve bunak bir hanedanlığın mensuplarının perişan ettiği bir ulusun, yeni bir şuurla küllerinden doğan bir halkın bu gibi oyunlarla kandırılma durumu yoktur artık.”

Birgün BM toplantılarından birinde bizim temsilcimizin masanın üzerine çıkıp Alman temsilcisine tüm dünya temsilcileri önünde Almanya’nın 1. Dünya Savaşında oynadığı kirli oyunlar sonucunda yüzbinlerce Ermeni ve Süryaninin katedildiği ve sürgün edildiğini belgeleriye gösteriyor. [bu bir dilek]

“1923’te bir halkın özgür iradesiyle kanla savaşla ama barış için kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti, deli bir aşiretin (osmanlı) yaptıklarından, üstelik Almanlar tarafından kandırılarak, sorumlu tutulamaz. Şu Ermeni soykırımı soytarılığına son verin yada gidip bir derdiniz varsa almanlarla konuşun”

İstanbul Alman Elçiliğinin 1912-1916 arası yazışmaları tek delil olmaya yeterli olacaktır. Yeter ki gereksiz yere eeeey diye bağıracağımıza biraz aklımız olsun; daha kendi kimliği hakkında bir fikri olmayanlar hangi gerçekleri nerede arayacaklarını bilemezler ki…

Advertisements

Sayın Erdoğan’dan Sonrası

yani şahsı muhterem şu ya da bu şekilde gittiğinde ne olacağıyla ilgili bir vizyon eksikliği hissedilmiyor mu? Bir şekilde ölümsüzlüğü mü keşfetti kendisi. En büyük sorunu doğru dürüst politika üretemeyen bir ülke olmamız işte ortada. Bir B planımız yok mu yani?
Ani bir ölümde, üç gün yas ilan edilecek olmasının dışında ne olacağını bilen yada düşünen yada en azından bunu biryerlerde konuşan var mı?
Sayın Erdoğan sonrasının en büyük tehlikesi ekstermist islamcıların ülkeyi daha da bir karanlığa gömme ihtimalidir ama bu düşük bir ihtimaldir.

Diğer olasılık ise sevindirici olandır; toplumdaki mesela şu hanımefendiden tutun daha pek çokları; fikir ve yazılarında “tek adam” düşüncesine karşı olduklarını ortaya koymuşlardır. Üstelik “İslamın Güncellenmesi” gerektiği beyanatı; pek çok açıklamayı içinde barındırır: tam olarak şu sözler:”… kadar da aciz bunlar. İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam’ı 14 -15 asır önceki hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Onun için de bugün İslam’ın uygulanması yer, zaman ölçüsüyle değişiyor”…

1- İslamı 14-15 asır önceki hükümleriyle bugün uygulayamazsınız

2- İslamın uygulaması “yer” ve “zaman” ölçüsüyle değişir

Bu iki ifade de her ne kadar kendisini tefe de koysalar, sonuna kadar “laiklik” vardır ve Sayın Erdoğan sonrası dönemde bu ilke yine “karanlığın” pençesine düşmemenin ışığı, ümidi olacaktır.

rip

Evet şimdi ne yeri ne zamanı gericiliğin, cehaletin,ayrımcılığın, zorbalığın,bu ülke bilim konuşacak, bilim adamlarının yaptığı toplumsal buluşları müjdeleyecek peşpeşe, bu ülke tüm madenlerini ve zenginliklerini geri kazanacak, bu ülkenin şarkıları şiirleri tüm dünyada bilinecek yeniden, savaşla, kanla, şehitle, kaosla, kadına şiddetle, çocuk tecavüzüyle anılmayacak bir daha, hiç konuşmayacak bunları bu güzel ülke. Özüne daha bir dönecek sadece Sayın Erdoğan’dan sonra…

20 reasons why to hate a president

1-when he yells and calls the founder of his county’s republic  “a drunk”

2-when he starts dreaming to rise up an old empire

3-because he does not even have a basic university degree

4-because he sold guns to crazy arabs

5-and he allowed 3.5 million arab refugees into his county

6-when he sets up a “fake coup” in his country

7-when he imprisons thousands of peopleerdo

8-when his “justice system” enables “internet crimes” surpressing the Freedom of Speech

9-when he buys most of the media in his country again to narrow freedom of speech and control minds

10-because he sells most valuable assets and lands of his country to camalled arabs

11-because he allows his neighbour country to settle on islands between them and built army bases

12-because he was a part of starting a war in his neighbour country because they were of another fraction of their religion

13-because he discriminates people and ignorantly disrespects minorities in his country calling them “sunworshippers” and many other names

14-because he doesnt have a sex life?!?

15-because he said he was mislaid and apologised not once but 3 times for different issues at diferrent dates, didnt japanese hara-kiri themselves right there at the very 1st mistake??

16-because he cheated in the elections

17-when he changed the constitutional law of his country to become closer to being a dictator

18-when he makes religion compulsory in educational system

19-when him and his cabinet destroy the fundamentals of their country

20-and when he lies and lies and keeps lying all over

actually there!s always much more to add to the above

Kitapların Efendisi

kitap

Bakara (62) Şüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile, Yahudiler, hıristiyanlar ve Sâbiîlerden (her bir grubun kendi şeriatında) “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır” (diye hükmedilmiştir).

Evet bu ayetten ne anlarız: hıristiyanları ve yahudileri biliyoruz ama Sabiler biraz mualak kısaca şöyle bilgiler elde edilebiliyor: Sâbiî kelimesi, iniş sırasına göre ilk defa Hac Sûresi’nde zikredilmiş; Bakara: 92/62., Mâide: 110/69. âyetlerde de cennete gidecekler arasında Sâbiîler de anılmıştır.Kimine göre Sâbiîler, Mecûsîlerle Yahûdî ve Hıristiyanlar arasında bir toplumdur. Kendilerinin özel bir dini yoktur. İbrâhîm Aleyhisselâm, bunları yola getirmek üzere gönderilmiştir. Kimine göre Allah’ı kabul eden, Zebûr okuyan, meleklere tapan, Ka‘be’ye doğru namaz kılan bir kavimdir. Dinleri Yahûdîlikle Hıristiyanlığın karışımıdır. Kimine göre bunlar, Kitap ehlinden bir gruptur. Zebûr okurlar. Bundan dolayı Ebû Hanîfe, bunların kestiklerinin yenileceğine ve bunlarla evlenilebileceğine karar vermiştir. Son olarak da Nûh’tan kalma bir dinleri olduğu söylenmekte..

Yani İslam Hıristiyanlar; Yahudiler ve Sabilerin bir Kutsal Kitapları olduğunu (ehlibeyt) doğrulamakla kalmayıp kendileri için Tanrı katında mükafat olacağını yani cennete girebilecekleri söylemektedir.

Dolayısıyla cenette sadece müslümanlar girmiyor sofilerin sandığı gibi.

Bakara (113) Yahudiler, “hıristiyanlar bir temel üzerinde değiller” dediler. hıristiyanlar da, “Yahudiler bir temel üzerinde değiller” dediler. Oysa hepsi Kitab’ı okuyorlar.(Kitab’ı) bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada, hükmü Allah verecektir.

Burada yine hıristiyanlar ve yahudilerin bir KİTAPları olduğu doğrulanmakta.

Enam (157) Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere ve hıristiyanlara) indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik” demeyesiniz, yahut, “Eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah’ın âyetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir!? İnsanları âyetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.

Kitap; işte burda da gördüğümüz gibi bütün olay bu. Günümüzde kitap çok sıradan birşey ama 2000 sene önce bir halkı en güzel birarada tutan, onları diğer halklardan üstün kılan bir olguydu bir “kitap” a sahip olmak. O halkın bir “litera” oluşturacak kadar zeki olduğu anlamına gelmekteydi kitap, okur-yazar bir halk oluveriyordunuz birden tek bir kitabınız olunca! Bu nedenle hz. Mıhammet’in kendi halkı, topluluğu için bir “kitap” istemesini kolayca anlayabiliyoruz.

Yuhanna’nın incili “Önce söz vardı” diyerek başlar; bu girişle ilgili pek çok yorum bulabilirsiniz ancak aklısalimin burdan anlayacağı “sözzsel edebiyatın bittiği ve yazınsal dönemin başladığıdır” ve dolayısıyla bundan böyle YAZI, metin, kitabın sözü geçerlidir denilmektedir. Bu arada incilin agnostik okumalarında “önce söz vardı” ; sözün varolması için ‘düşüncenin’ varolması gerektiği önkoşulunu savunur ve düşüncenin insanoğluna atfedilmesiyle, tüm bu dinleri “düşünüp, söyleyenin” insanoğlu olduğunu belirtir.

Bakara (176) Bu (azab) da, Allah’ın, Kitab’ı hak olarak indirmiş olması (ve onların bunu inkar etmesi) sebebiyledir.Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler ise derin bir ayrılık içindedirler.

Bu ayet yine “kitab”ın ne kadar önemli olduğunu anlamamıza yardımcıdır, bunun gibi çok var, hepsini buraya yazmaya gerek yok. İçinde “kitap” geçen tam 147 ayet var. Bunları incelediğimizde Kuran’ın yahudileri, hıristiyanları, sabiileri ve zerdüştleri “kitap” sahibi topluluk olarak (ehlibeyt) değerlendirdiğini; üstelik aşağıdaki ayette görüldüğü gibi bu kişilerle “evlenilebileceği” açıkça belirtilmiştir; o halde müslümanların hıristiyan yada yahudilerle evlenmemesi yada karşı gelmesi anlaşılr değil.

Maide (5) Bu gün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. Mü’min kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o, ziyana uğrayanlardandır.

Ve bu ayette hz. Muhammet niyetini iyicene ortaya koymuştur:

Fussilet (44) Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi. De ki: “O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar).”

Artık arapların da bir kitabı olmalıdır ve vardır ve de bir peygamberleri. Üstelik o kendi getirdiği kitapla diğer kitapları da “kapsamak” istediği için akıllıca davranmış ve diğer ehlibeytleri kendi safına çekmeye çalışmıştır:

Maide (110) O gün Allah şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani, seni Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. Hani, sana kitabı, hikmeti, tevrat‘ı, İncil’i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de (hayata) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler, “Bu ancak açık bir büyüdür” demişlerdi.

Tabi herzamanki gibi düzinelerce mantık hatası var bu ayetlerde; bu ayette İsaya sesleniliyor; ve “sana incili öğrettik” deniliyor, oysa incil İsa öldükten çok sonra yazılmıştır.

Tevrat ve İncil; hele engizisyonun elinde incil tam bir cellata dönüşmüştü, insalar cayır cayır yakılıyor, kilise herşeye el koyuyordu. Yüzyıllar sürdü bu; bir kitaptı işte sadece ama onun adına ne acılar ne dehşet verici ölümler yaşandı. Din tüccarları, ellerinde tuttukları kitabın gücüyle herşeye sahip oluyorlardı.

Tüm bu kıyımla başa çıkmak yüzyıllar sürdü, matbaa icat oldu ve bu kara büyü kitabıyla savaşmanın en iyi yolunun, onu basmak çoğaltmak ve her eve sokmak olacağı anlaşıldı. Böylece okuma-yazma oranı arttıkça ve “kitap” herkes tarafından okunabilecek hale gelince artık din tüccarları güçlerini kaybettiler. Kitap okundukça korku azalmaya başladı. Bilim ışığında dünya ve kainatla ilgili gerçekler ortaya çıktıkça bu karanlığın gücü azalmaya başladı ve sonunda Papa geçen sene “adem ve hava’nın” bir masal olduğunu ve cehennemin varolmadığını söyledi. İngiltere’de 35 kilise daha cemaatsizlikten kapandı.
İşte Atamız bu karanlıkla nasıl savaşılacağını bilecek kadar zeki ve okuyan biri olduğu için Kuranı anadilimize çevirtti; her eve girmesi için elinden geleni yaptı. Ama Türk milleti bu kitabı okumak yerine “sünnet” dediklerine inanmaya devam etti. Kitabı okumadıkları için Atanın planı pek tutmadı.
Şöyle ya da böyle bu kitapların kara gücünün sonuna gelinmiştir artık; insanoğlunun yükselen idrakı bu karanlık döneme bir son verecektir.

Liberation of the World Act


This song yet best describes my feelings. What better system have we ever had was the question; I say “was” cause we well know that some really tried!! Some brave-hearted heroes with visions of a brighter future and a total universal understanding. Yes they tried; Marx was right, Martin Lking was right, Ghandi, Atatürk, Keneddy, Che, Garibaldy, Mandela, Socrates and many other names, they were all unique. For how long we shall let dummies rule our countries and the world.

This is no longer the world they used to rule; people all around the globe have already commenced the Liberation of the World Act* which we all have roles in it; simply because our lives have hit this time period; Jesus’ times is over; chatolic christianity is almost dead after pope saying “there is no hell and adem/eve are just stories” or when you read in the paper that 35 churches in uk were closed due to lack of audience.

Not same with islam yet – in the middle-east nations are still being poisioned by fraction in the islam; the “sunni”es and the “shia”s. They will shoot bullets and bombs at each other and make others rich as they have to invest on armory and weapons all the time. But soon they will realize as well; many will have to die only because they believe they have the right “god”. How pitty and sad. I explained all this last damned 2000 years here.
libra

But The Liberation of the World Act; will bring nations as one; cause there are no politics and polititians involved; only people for people and we will rock forever

*do not search for this; there’s nothing about it obviously; they will reach you when they need you

 

Yıldızlı Artılar

yıldızlıartıÖyle ak sakallı ya da ermiş görünümlü biri değildi bana bu öğütleri veren şahıs; ama belli ki baya bi görmüş geçirmişliği vardı; şöyle diyordu;
“hani hayatımızda bize muhteşem bir zevk ve tatmin veren anlar vardır ya, seks felan demiyorum birader”; evet esprili bir anlatımı vardı ve hayat hakkındaki görüşlerini nedense paylaşmak istedim.
“mesela süper bir iş yapmışsındır; yada saatlerce çalışıp sınava; süper de bir not almışsındır ya; hayatımızdaki bu gibi zbam! anları varya; onların kıymetini yeterince bilemiyoruz bence. O duyguyu doğru dürüst çağırabilirsen, nasıl başladığını, geliştiğini ve sonlandığını tam anlamıyla hatırlayabilirsen, bu başarı anların sana yeni başarılar kazandıracaktır, bunlar zincirleme dostum” diyordu. Kendisini çok iyi tanımasam da hakkında duyduklarım öyle çok da büyük başarılara imza atmış birisi olmadığı yönündeydi ama burada karşımda sayısız manevi zafer kazanmış birisinin oturduğuna emindim.
“Demek istediğim bir fincan kahvenin gerçekten de 40 yıl hatırı olmalıydı; bu gibi başarılar; yapılan karşılıksız iyilikler, her türlü güzel ve olumlu düşünce ve girişim insanlığın artı yöndeki toplam değeridir. Dünyada çirkinliğin, kanasusamışlığın, ırkçılığın, ayrımcılığın ve tüm diğer menfii değerlerin ağır basmasının tek nedeni, her türlü güzel ve olumlu düşünce ve girişimin unutturulmaya ve içinin boşaltılmasına çalışmalarındandır.”

hatceteyzeEvet dostum diyordu ”düşünsene, koydeki Hatçe Ana diceksin, nasıl bir başarı anı yakaşamıştır ki be hayatta diceksin, ben bizzat konuştum biriyle, daha yeni konuştum; köyde uzak bi akraba ziyaretine gitmiştik orda yaşlı bir teyze vardı, çok suratsızdı; yaşadığı yere yakışmıyordu o surat, dışarısı; orman cıvıl cıvıl hayat kaynıyordu ama teyzemin hali neydi öyle; usul usul sokuldum yanına havadab sudan ıvır zıvır şeyler konuştum; gençliğini sordum; çocuklarını felan; arada kendimden de anlatıyordum tabii. Dertleştikçe, ben de eşeledikçe büyük oğluna küskün olduğunu anladım; biraz daha eşeleyince çocukken onu nasıl ölümden kurtardığını anlattı; bizim buralarda çok su var dere var çay var; benim oğlanlar bi yaramaz; hep suyun içinde; içimde bi korku hep ama tvde boğulanlar nasıl kurtarılır diye gösterdiğinde hep baktım hep izledim diyordu. Bir gün herkes feryat figan bunun oğlanı çıkarmışlar dere kenarına; koşmuş yetişmiş, herkes getti, getti diye bağırınırken oğlunu hayata döndürmüş. Bu da onun başarı hikayesiydi dostum; o yüzden herkesin bir değil bir sürü başarı hikayesi vardır, kimisi çoğunun farkında bile değildir.” Tam birşeyler sorayım dedim dur teyze hikayesini bitireyim bare dedi. “ona dedim ki şimdi büyük oğlan senle ilgilenmiyor diye üzülüyorsun ya; şöyle bi gözlerini kapat ve kendini oğlunun mezarının başında düşün dedim, farzzetki kurtaramadın onu; öldü gitti farz et, he torunları da hiç göremeyecektin dedim, evet biraz ağır gittim kadıncağızın üstüne ama buna ihtiyacı vardı, ağladı baya bi ama akşama yemekte gördüğümde o son iki gündür gördüğüm mahkeme duvarı gibi surat yok olmuştu.”
“ zaten yaşlılarda iş daha kolay onların bu anımsatmalara ihtiyacı var, sorun daha orta yaşlar da ve özellikle gençlerde, onların işi daha zor; bir türlü yaptıkları güzel işlerin; eylemlerin, söyledikleri güzel sözlerin farkına varmıyorlar. Ortalıkta gezinen hastalıklı fikirler karanlığın gizli silahı dostum.” diyordu. “zaferi sadece bir sonraki zafer için kazanmak bu hastalıklı virüslerden biri, uç noktası, diğeri de asla başaramayacağım-virüsü, yada nolcakki, kime ne faydası var, boşvermek, bunlar hep karanlığın öncü birlikleri, amaçları adım adım yaklaşarak sonunda hedef aldıkları kişideki Umudu tamamen ortadan kaldırmak”

“O yüzden dostum; yaptığın olumlu ve artı değerdeki her eylemini ve sözünü takip et. 3 gün beş gün sonra unutma; bir yıl yada 10 yıl sonra da aklına gelsin, getir; bunların tozlanmalarına; gölgelenmelerine izin verme, kendine ve başkalarına hatırlat; etrafındaki herkesteki artıları bul çıkart yada ortadaysa zaten çoğalt, çarp arttır. Zira karanlık çok güçlü dostum.”

Etkilenmiştim ve paylaşmak istedim; tüm artılarınıza yıldızlı artılar yağsın